Translate this page

 

Colofon


`Een archief is een organisch geheel, niet gelijk aan een instituut dat men moduleert naar eigen inzicht`


Aangaande de foto op de achtergrond illustreert de ingang van de `syter`, ofwel de archiefbewaarplaats. Deze uiterlijke vorm van een archiefbewaarplaats, die zijn ontstaan had in de 16e en 17e eeuw, behoorden toe tot de magistraat van de desbetreffende stad waarin zij zich bevonden, waar belangrijke documenten zowel van de stad als van de kerk en andere gemeenschappelijke burgerlijke aangelegenheden in bewaring werd genomen, ter voorkoming van brand en eventuele waterschade bij overstromingen. Zij werden op een aanzienlijke hoogte gebouwd om het eventueel gevaar te voorkomen.

Zo blijkt uit een post van Rekeningen (1542-1543) uit het archief van de stad Woerden.

`die syter daer alle hantvesten ende brieven van 't gemeenlandt, van de Stede van Woirden, van de Kerck ende van 't Gasthuys in leggen om bescermpt te wesen ende bewaert voerden brant`.

De `syter` die u hier als illustratie ziet op de achtergrond van de website bevindt zich in de Grote of Sint Clemenskerk van Steenwijk. De desbetreffende spiraaltrap is aangebracht in de 20ste eeuw, in de 16e en 17e eeuw hanteerde men daarvoor een ladder.

Naast Steenwijk en Woerden heeft de Oude of Sint Nicolaaskerk van Amsterdam er ook een, die bekend staat als de `ijzeren deur`, deze werd na gebruik dicht gemetseld. Daarnaast bevinden zich in de Dom- en Nicolaikerk van Utrecht eveneens van dit soort archiefbewaarplaatsen, eventueel bevinden zich in meerdere steden archiefbewaarplaatsen van bijzondere aard.

Literatuur:

De Zuidergangskapel met syter van de Grote of Sint Petruskerk te Woerden, L.H. Boot, Rijks Monumentenzorg, 20ste jaargang, no. 1, Zeist, maart 1984;

Onderzoek in Protestantse kerkelijke archieven in Nederland, Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer, J.G.J. van Booma, Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage, 1994.

 

Algemeen Zakelijk:

Tekst en foto's: Archiefservice Fryslân of anders vermeld.

Hosting: www.mooiesite.nl

 

 

All rights reserved Archiefservice Fryslân © 2006-2019