Translate this page

 

Links


`Stoffelijkheid is onvergankelijk`


Gerelateerde Links die betrokken zijn bij het conserveren van het Historisch Erfgoed


1.0 Archieven / Algemeen


www.archieven.nl 

www.beeldengeluid.nl 

(Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) 

www.cultureelerfgoed.nl

www.drentsarchief.nl

www.drentsarchiefnet.nl

www.erfgoed-delft.nl

www.erfgoedinspectie.nl

www.friesarchiefnet.nl

www.groningerarchieven.nl

www.groningerarchiefnet.nl

www.hdc.vu.nl 

(Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme 1800-heden, Vrije Universiteit, Amsterdam)

www.historischcentrumleeuwarden.nl

www.nationaalarchief.nl

www.gahetna.nl  

(Het genootschap voor het Nationaal Archief)  

www.academischerfgoed.nl  

(Stichting Academisch Erfgoed)  

www.academischecollecties.nl  

(Collecties en voorwerpen van negen universiteiten)

www.tresoar.nl  

(Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum / Fries Historisch en Letterkundig Centrum)

www.frieskaartenkabinet.nl

(Fries kaartenkabinet. Bijna 7000 kaarten en bouwtekeningen uit de 15e t/m 20ste eeuw)


1.1 Overige indirekt betrokken organisaties naar boven                   


www.netwerktiel.nl

    www.zaakhaes.nl   


2.0 Geschiedenis / Algemeen naar boven                               


www.fryslan.nl/chk  

(Prov. Fryslân/Cultuurhistorische Kaart Fryslân/CHK2)

www.dotkadata.com  

(Luchtfoto's en kaarten vanaf 1712 tot 2011 van o.a. Kadaster, Bibliotheek Wageningen UR, Arcadis)

www.geschiedenis.nl

www.geschiedenis24.nl  

(VPRO / NTR / Beeld en Geluid)

www.hisgis.nl  

(Historisch en Geografisch Informatiesysteem/Fryske Akademy)

www.historici.nl  

(Vindplaats voor de Geschiedenis van Nederland)

www.historien.nl  

(Hier wordt geschiedenis geschreven)

www.huygens.knaw.nl  

(Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)

www.instituutvoorliturgiewetenschap.nl

(Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed - ICCE, Rijksuniversiteit Groningen - RUG.

De activiteiten van het ICCE zijn gericht op het bestuderen, begrijpen en benutten van de culturele erfenis van het christendom in onze eigen tijd.)

www.socialhistory.org 

(Internationaal instituut voor sociale geschiedenis)

www.literatuurgeschiedenis.nl  

(Nederlandse literatuurgeschiedenis van Middeleeuwen tot Eenentwinigsteeeuw)


2.1 15e t/m 17e eeuw naar boven


www.goudeneeuw.uva.nl

(Amsterdam Centre for the study of the Golden Age / For further reading see Simon Schama his monumental work on Dutch Culture in the Golden Age: The Embarrassment of Riches - Overvloed en Onbehagen, De Nederlandse Cultuur in de Gouden Eeuw. www.vbku.nl/uitgeverijen/atlascontact/ )

www.lustigegeesten.nl  

(Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden, 1480-1650)


3.0 Stichtingen, verenigingen, werkgroepen etc.             


3.1 Archieven naar boven


www.kvan.nl  

(Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland)


3.2 Historische en contemporaine werkgroepen naar boven


www.archiefwiki.org  

(Archief Wiki)

www.werkgroepoudheerenveen.nl  

(Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen onderzoekt de geschiedenis van Heerenveen)


3.3 Kerken naar boven


www.aldefrysketsjerken.nl  

(Oude Friese Kerken)

www.tsjerkepaad.nl  

(Activiteiten Fryske Tsjerken)

www.bhre.nl  

(Behoud en Herbesteding Religieus Erfgoed)

www.groningerkerken.nl  

(Oude Groninger Kerken)

www.historischekerken.nl  

(Historische kerken die voor 1800 gebouwd zijn)


3.4 Kerkorgels


3.4.1 Provincie (al of niet Stichting of Vereniging) naar boven


www.groningenorgelland.nl  

(Provincie Groningen)

www.organumfrisicum.nl  

(Provincie Friesland))

www.orgelsindrenthe.nl  

(Provincie Drenthe)

www.orgelsinoverijssel.nl  

(Provincie Overijssel)

www.st-orgelcultuur-flevoland.nl  

(Provincie Flevoland)

www.utrechtorgelland.nl  

(Provincie Utrecht)

www.orgelnet.nl  

(Provincie Noord-Holland)

www.orgelzhwest.nl  

(Provincie Zuid-Holland West)

www.brabantorgel.nl  

(Provincie Brabant)

www.stichting-sol.nl  

(Provincie Limburg)

www.orgelsinzeeland.nl  

(Provincie Zeeland)

www.kerk-en-orgel.nl  

(Landelijke registratie van kerkorgels)


3.4.2 Stichting en overige naar boven


www.orgelpark.nl 

(Het Orgelpark heeft als doel het orgel door een nieuwe presentatie te integreren in het muziekleven. Daarnaast is het Orgelpark muziekwetenschappelijk actief, zoals het Orgelpark kennis- en onderzoek programma. Eveneens werkt het samen, sinds mei 2010, met een verbonden bijzondere leerstoel Orgelkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam)

www.baderorgel.nl  

(Stichting Hendrick Baderorgel, Zutphen)

www.orgel.edskes.net  

(Historische orgels met gedetailleerde foto's van instrument en kerkgebouw: in- en exterieur)

www.orgelkringwaterland.nl  

(Stichting Orgelkring Waterland, Noord-Holland)

www.sbno.org  

(Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel)

 http://www2.let.uu.nl/solis/lbdelta/vente/  

(Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente)

www.orgelmonografie.nl

(`Herschapen Schoonheid` Stichting Nederlandse Orgelmonografieën i.s.m. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.)


3.4.2.1 Buitenland naar boven


www.orgbase.nl  

(International Organdatabase with historic documentation)

www.arp-schnitger-gesellschaft.de  

(Leben und Werk Arp Schnitger und sein Einfluß auf den Orgelbau)

www.nomine.net  

(Norddeutsche Orgelmusikkultur in Niedersachsen und Europa. Ostfriesland / Oldenburg / Stade / Lüneburg)

www.orgelkunst.be  

(Tijdschrift voor Vlaamse Orgelcultuur)

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/orgels/zoeken  

(Inventaris van Historische Orgels in Vlaanderen)

www.stephenbicknell.org  

(Organ historian / The history of the English organ)


3.5 Scheepvaart naar boven


www.ssrp.nl  

(Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten)

www.vsrp.nl  

(Vereniging Stamboek Ronde- en Platbodemjachten)

www.spiegelderzeilvaart.nl  

(Magazine Historie van de Zeilvaart)

www.vksj.nl  

(Ver. Klassieke Scherpe Jachten)


4.1 Muziek - 14e t/m 17e eeuw (vnl.) - vocaal en intrumentaal naar boven


‘Zoals muzieknoten hun eigen tijd- en notatiewaarde bezitten, zo hebben muziekstukken c.q. partituren het recht op een geordende staat binnen een muziekarchief, of -bibliotheek’


www.alamirefoundation.org/nl  

(Alamire Foundation / Int. centrum voor de studie van muziek in de Lage Landen, KU Leuven)

www.amsterdambaroque.nl  

(The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir)

www.appassionata-leeuwarden.nl  

(Bevordering van Oude Muziek: Middeleeuwen t/m Romantiek)

www.bachvereniging.nl  

(De Nederlandse Bachvereniging)

www.camerata-trajectina.nl  

(Nederlandse muziek uit de 16e en 17e eeuw)

www.collegiumvocalefryslan.nl  

(Collegium Vocale Fryslân / Een actief Fries Koorcollectief)

www.cmme.org/links  

(Computerized Mensural Music Editing)

http://concerthuis.radio4.nl/zaal/1/oude_muziek_zaal/concerten   

(Het Radio 4 Concerthuis / Oude Muziek)

www.diamm.ac.uk  

(Digital Image Archive of Medieval Music)

www.early-music.info/index.htm  

(A guide in the world of Early Music)

www.exlibris.org  

(Early English Musick)

www.gesualdoconsort.nl  

(Het Gesualdo Consort - madrigaalensemble - Amsterdam)

www.leidsekoorboeken.nl  

(Stichting Egidius)

www.musicareligiosa.nl  

(Ikon - rtv.omroep - Musica Religiosa)

www.mmdc.nl  

(Medieval Manuscripts in Dutch Collections)

www.muziekbankvlaanderen.be  

(Muziekarchieven)

www.nederlandskamerkoor.nl  

www.nederlandsebachacademie.nl 

(I.s.m. Nederlands Kamerkoor en Barokorkest Concerto d' Amsterdam. De NBA wil een verbindende factor zijn tussen professionele musici - meesters - en getalenteerde amateurs en muziekvakstudenten - gezellen -, alsmede - leerlingen - uit het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren in het uitvoeren van muziek)

www.nederlandsmuziekinstituut.nl 

(Nederlands muziekinstituut: het geordende collectieve geheugen van componerend en musicerend Nederland)

www.oudemuziek.nl  

(Oude muziek en Festival voor Oude Muziek / Utrecht)

www.jpsweelinck.nl  

(Het Sweelinck Monument)

www.adriaenwillaert.be  

(Adriaen Willaert Foundation)


4.2 Muziek - Kerkorgel naar boven


www.hetorgel.nl  

(Magazine Het Orgel)

http://orgelconcerten.ncrv.nl  

(Archief orgelconcerten NCRV, 1949-2004)

www.orgelnieuws.nl

(Actualiteiten met betrekking tot het orgel en haar samenhang)

www.organfestival.nl  

(Internationaal Orgelfestival Haarlem)

www.orgelleeuw.nl 

(Stichting Orgelconcerten/Festival Leeuwarden)

www.orgelfestivalmaastricht.nl  

(Orgelfestival L`Europe & L`Orgue)

www.reinckenfestival.nl  

(Johann Adam Reincken / Deventer)

www.rotterdamseorgeldagen.nl  

(Concerten en Masterclasses)

www.schnitger.nl  

(Orgelfestival Holland / Alkmaar)


4.2.1 Buitenland naar boven


www.arp-schnitger-festival.de  

(Masterclasses / Orgelwettbewerb)

www.orgelakademie.de  

(Orgelakademie Stade)

 www.ostfriesischelandschaft.de/425.html  

(Das Organeum in Weener / Die Orgelakademie Ostfriesland)

www.orgelmeisterkurse.de  

(Orgel promotion / Orgeljahr `Albert Schweitzer` 2013)

www.organfestival.com  

(St. Albans International Organ Festival, UK)


5.0 Musea


5.1 Openlucht naar boven


www.openluchtmuseum.nl  

(Nederlands Openluchtmuseum / Arnhem)

www.zuiderzeemuseum.nl  

(Enkhuizen)


5.2 Politiek naar boven


http://www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl 

(Ferdinand Domela Nieuwenhuis museum, Heerenveen)


5.3 Provinciaal naar boven


www.friesmuseum.nl  

(Archeologisch tot Moderne Kunst)

www.houtenskutsje.nl  

(Skûtjemuseum)

www.museumbelvedere.nl  

(Moderne en Hedendaagse Kunst in Friesland, Heerenveen)

www.natuurmuseumfryslan.nl  

(Het Fries Natuurmuseum)

www.schaatsmuseum.nl  

(Eerste Friese Schaatsmusem)


5.4 Religie naar boven


www.catharijneconvent.nl  

(Museum over de geschiedenis van het christendom in Nederland)

www.jhm.nl 

(Joods Historisch Museum)


5.5 Scheepvaart naar boven


www.hetscheepvaartmuseum.nl  

(Amsterdam)

www.mijnscheepvaartmuseum.nl  

(Enkhuizen)

www.friesscheepvaartmuseum.nl  

(Sneek)

www.maritiemmuseum.nl  

(Rotterdam)

www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl  

(Groningen)

www.voc-kenniscentrum.nl  

(Lelystad)


5.6 Streek naar boven


www.veenkoloniaalmuseum.nl  

(Veendam)

www.veenpark.nl  

(Barger-Compascuum / Emmen)

www.museumheerenveen.nl  

(Heerenveen)

www.jopiehuismanmuseum.nl

(Workum)

www.woudagemaal.nl

(Ir. D.F. Woudastoomgemaal, 1919, Lemmer)  


6.0 Natuurbehoud/bescherming naar boven


www.itfryskegea.nl  

(Friese Provinciale Vereniging voor Natuurbescherming)

www.ijsselmeervereniging.nl

www.natuurmonumenten.nl

www.noordzee.nl  

(Stichting de Noordzee)

www.staatsbosbeheer.nl

www.vogelbescherming.nl

www.waddensea-worldheritage.org/nl

www.waddenvereniging.nl

www.waddenzee.nl 

(O.a. Wadwijzer, ontsluiting van Waddenarchieven)