Translate this page

 

Projecten


`Projectgerichtheid wijst naar zaaksgewijs ordenen`


2018


 

 

Stichting van Teyens Fundatie (1695-1862)1863-2009(2010-2012)

Beetsterzwaag

www.vanteyensfundatie.nl

- inventarisatie en bewerking

Bestuursarchief van het College van Regenten en Regentessen van de Stichting van Teyens Fundatie, te Beetsterzwaag.


2016-2017


ArchiefService Ike

- bewerking

Veiligheidsregio Utrecht.

- bewerking

Secretariearchief van het voormalig Waterschap Reest en Wieden, 2000-2015, Meppel.


 2015-heden


 Museum Heerenveen

www.museumheerenveen.nl

in samenwerking met

Werkgroep Oud-Heerenveen

www.werkgroepoudheerenveen.nl

- inventarisatie van gedeponeerde archieven

Archieven van Voorgeslacht Tjaarda, 1792-1878 / Willem Andreas Tjaarda, 1830-1909 (1910-1911) / Andreas Willem Tjaarda, 1887-1981 (1982) en Hotel Tjaarda Café-Restaurant, Doolhof, Speeltuin en Belvédère / v/h Logement Heidewoud, Oranjewoud, (1858-1880) 1881-1981 (1982-2000) 

 


 

 2010-2012 


 Becis BV., Amsterdam

- inventarisatie

Secretariearchieven:

gemeente Veendam, 1911-1968 en 1969-1995;

gemeente Wildervank, 1806-1905 en 1906-1968.

Gemeentelijke gedeponeerde archieven:

Kabinetsarchief van de Burgemeester, 1940-1997;

Registers Burgerzaken, 1811-1995.

Diensten gemeente Veendam:

Gemeentewerken, 1872-1968;

Distributiedienst, 1942-1964;

Bescherming Burgerbevolking, 1946-1990;

Logopedische dienst, 1969-1985;

Dienst Politie, 1960-1993;

Sociëteit/Schouwburg Veenlust, 1910-1988;

Dienst Sport en Recreatie, 1919-1988;

Veenkoloniale Muziekschool, 1912-1985;

Burgerlijk Armbestuur, 1919-1947;

Maatschappelijk Hulpbetoon, 1947-1964;

Gemeentelijke Sociale Dienst, 1979-1984.

Diensten gemeente Wildervank:

Burgerlijk Armbestuur, 1903-1945;

Gemeentewerken, 1907-1968 (1969);

Maatschappelijk Hulpbetoon, 1941-1964;

Distributiedienst, 1939-1947.

Personeelsverenigingen:

Gemeentewerken/Ruimtelijke Ordening, 1960-2005;

Secretarie, 1971-1997.

Overige gedeponeerde archieven:

Maatschappelijke en Kerkelijke archieven; organisaties die actief waren binnen de gemeenten Veendam en Wildervank.


2009-heden


Biografisch Woordenboek van Sancmeesters en Organisten in de Lage Landen uit de 15e tot 18e eeuw (ca.1400-ca.1750)

-beschrijving

Betreft een naslagwerk. (onder voorbehoud)


2008-2009


Particuliere Audio- en Bibliotheekcollectie, Heerenveen

- beschrijving

Particuliere Audio- en bibliotheekcollectie, 1911-2008.


2006-2007


Netwerk Tiel

- bewerking

Secretariearchief gemeente Weststellingwerf, 1970-2006;

Archief Werk en Inkomen gemeente Weststellingwerf.

- inventarisatie

Bouwvergunningen gemeente Weststellingwerf, 1903-1969.


2004-2005


Loek Nijholt Archiefservice BV., Odijk/Schaarsbergen

- inventarisatie

Secretariearchief gemeente Leeuwarden, 1982-1990. (i.s.m. Anne de Groot, voorm. coördinator Semi-Statisch Archief gem. Leeuwarden)


2002-2003


Gemeente Leeuwarden

- inventarisatie

Bouw- en Hinderwetvergunningen, 1972-1990;

Stichting Théskinkerij Prinsetún en Zalen Schaaf, (1925) 1954-1994;

Personeelsvereniging `Soza`, 1949-1992;

Dienst Reiniging en Brandweer, (1871-1966) 1967-1990. (i.s.m. anderen)


1999-2002


Archiefservice Nederland, Utrecht

- bewerking 

Werkarchief bouwvergunningen, 1900-1990 (1999), Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer, Amsterdam;

Sanering Waterschapsarchief Noordoostpolder, 1942-1990;

Integratie van 3 bestanddelen bouwvergunningen, 1800-1985, gemeente Baarn.

- inventarisatie

Bethel Ziekenhuis, 1965-1983, Erfgoed Delft e.o. Archief, Musea en Archeologie;

Sint Hippolytus Ziekenhuis, 1888-1984, Erfgoed Delft e.o. Archief, Musea en Archeologie;

Steenkolen Handels Vereniging, (SHV) 1896-1985, (w.o. `akte van oprichting betreffende kruidenier De Gruyter, 1818`) zakenarchief te Utrecht;

Voorbereidingen op het Secretariearchief, 1972-1981, gemeente Leeuwarden.

- publicatie

Bewerking werkarchief bouwvergunningen Stadsdeel Geuzenveld/ Slotermeer, Amsterdam, 1900-1990 (1999), Nieuwsbrief zomer 2000, Archiefservice Nederland.


1998-1999


Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit, Amsterdam

- inventarisatie

Catalogus van brochures en losse stukken, 1867-1977.

- plaatsingslijsten, o.a.

dr. F. Breukelman, 1968-1981;

dr. H.F. Kohlbrugge, 1803-1875;

ds. H.C. Touw, 1928-1968;

dr. J. Veenhof, 1989-1997.

naar boven