Translate this page

 

Inventarissen


`Bij de beschrijving van een archief sta op den voorgrond, dat de inventaris slechts als wegwijzer behoeft te dienen; hij geve dus een overzicht van den inhoud van het archief, niet van den inhoud der stukken`

Mrs. S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding Ordenen en Beschrijven, 2e druk, 1902 (1ste druk 1898)


Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Vrije Universiteit, Amsterdam

   

Erfgoed Delft en omgeving Archief, Musea en Archeologie

   

Historisch Centrum Leeuwarden

   

Secretariearchief van de gemeente Leeuwarden, 1982-1990


Deze inventaris geeft een overzicht van de onderwerpen die erin voorkomen, sommige onderwerpen verwijzen naar een detailoverzicht, zoals: bouw-en milieu (hinderwet) vergunningen. Het is ondoenlijk om deze pdf-bestanden hier te plaatsen. Overige vragen betreffende het fysieke archief kunt u contact opnemen met het Historisch Centrum Leeuwarden.

www.historischcentrumleeuwarden.nl 

 

   

Secretariearchieven van de gemeenten Veendam (1717-1786) 1787-1995 en Wildervank 1806-1968


Hierbij de historische inleidingen van de Secretariearchieven van desbetreffende gemeenten met een voorgeschiedenis over de periode 1600 tot ca.1900.

   

De inventarissen behorende bij deze historische inleidingen zijn toegankelijk gemaakt op het Groninger Archiefnet: www.groningerarchiefnet.nl

Voor vragen betreffende het fysieke archief van de gemeenten Veendam en Wildervank kunt u zich wenden tot de gemeente Veendam div@dekompanjie.nl / 0598-652573

 


Stichting van Teyens Fundatie (1695-1862) 1863-2009 (2010-2012)

Beetsterzwaag

Het archief van de Stichting van Teyens Fundatie is opgenomen in de Archiefbewaarplaats van de gemeente Opsterland.