Translate this page

 

Opleiding/Ervaring


`Onderwijs legt een fundamentele basis, echter levens- en, of werkervaring geven daaraan een meerwaarde`


Na een opleiding in de documentaire informatievoorziening, met de nadruk op de behandeling en beheer van het archief, deed ik mijn eerste vrijwillige archiefwerkzaamheden op het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), (HDC) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Naast een brede interesse op het gebied van cultuurgeschiedenis werd op deze plaats mijn liefde gewekt voor het semi-statisch/statisch archief. Zowel bij het HDC, Archiefservice Nederland, gemeente Leeuwarden, Loek Nijholt Archiefservice BV., Netwerk Tiel en Becis heb ik een gedegen werkervaring opgedaan als archivist en documentalist / documentaire informatieverzorger om desbetreffende werkzaamheden uit te voeren.

Archiefservice Fryslân laat zich op de hoogte houden via vakliteratuur en nieuwsbrieven van organisaties die het vakgebied nauwlettend bewaken, aangaande regel- en wetgeving en aanverwante onderwerpen die van toepassing zijn. Eventueel laten wij ons bijscholen binnen het vakgebied als zich daar redenen voor aandienen. Zo heb ik in het verleden een intensieve cursus Selectie en Vernietiging gevolgd bij Archiefservice Nederland, door voormalig directeur Anjo Galiart.

Naast de algemeen bekende werkzaamheden hebben wij ervaring opgedaan bij het saneren van een archief Werk en Inkomen , (voorheen Sociale Dienst) zodat wij op deze afdeling Werk en Inkomen ook inzetbaar zijn om uw archief op orde te houden.

Daarnaast hebben wij ervaring verkregen bij het beschrijven van de Secretarie- en gedeponeerde archieven van de gemeenten Veendam en Wildervank in een EAD-bestand, wat staat voor Encoded Archival Description. Een internationale codering die voor archiefdiensten een toegang bieden om archiefinventarissen op het internet te plaatsen. Het Nationaal Archief en het Drents-, Fries- en Gronings Archiefnet maken hier onder meer gebruik van. (zie: Links) 

naar boven